National Faculty

 • Akshita Singh, Bangalore
 • Amol Dongre, Nagpur
 • Anita Ramesh, Chennai
 • Ankur Bhatnagar, Lucknow
 • Anupama Borker, Goa
 • Anupama Mane, Pune
 • Anusheel Munshi, Delhi
 • Aparna Katdare, Mumbai
 • Asawari Patil, Mumbai
 • Ashay Karpe, Mumbai
 • Ashish Bakshi , Mumbai
 • Bharat Bhosale, Mumbai
 • Brijesh Mishra, Lucknow
 • C B Koppiker, Pune
 • Chetan Deshmukh, Pune
 • Chintamani, Delhi
 • Deepti Mishra, Namakkal
 • Devendra Pal, Mumbai
 • Garvit Chitkara, Mumbai
 • Gunjan Baijal, Goa
 • Harit Chaturvedi, Delhi
 • Jaya Ghosh, Mumbai

 • Jean Louis Menezes, Goa
 • Juhi Agrawal, Delhi
 • Jyoti Bajpai, Mumbai
 • K Geeta, Delhi
 • Kanchan Kaur, Delhi
 • KS Gopinath, Bangalore
 • M J Paul, Vellore
 • Mandar Nadkarni , Mumbai
 • Manikandan Dhanushkodi, Chennai
 • Meenakshi Thakur, Mumbai
 • Navneet Kaur, Delhi
 • Nikhilesh Borkar, Mumbai
 • Nilesh Lokeshwar, Mumbai
 • Nita Nair, Mumbai
 • Pooja Ramakant, Lucknow
 • Prabha Yadav, Mumbai
 • Pranjali Gadgil, Pune
 • Priya Tiwari, Delhi
 • Priyanka Chiripal, Ahmedabad
 • Purvi Thakkar, Mumbai
 • Quazi Ahmad, Mumbai
 • Rajiv Sarin, Mumbai

 • Rima Pathak, Mumbai
 • Rosina Ahmed, Kolkata
 • S Selva Seetha Raman, Chennai
 • Sandeep Sharma, Baroda
 • Sanjoy Chatterjee , Kolkata
 • Santam Chakraborty, Kolkata
 • Saumya Mathews, Mumbai
 • Seema Gulia, Mumbai
 • Seema Kembhavi , Mumbai
 • Selvi Radhakrishna, Chennai
 • Senthil Rajappa, Hyderabad
 • Shalaka Joshi, Mumbai
 • Shekhar Salkar, Goa
 • Shona Nag, Pune
 • Sneha Shah, Mumbai
 • Sudeep Gupta, Mumbai
 • Tabassum W., Mumbai
 • Tanuja Shet, Mumbai
 • Tejinder Singh, Mumbai
 • Vani Parmar , Mumbai
 • Vedant Kabra, Delhi
 • Vinay Deshmane, Mumbai
 • Vinay Shankadhar , Mumbai